Փոշի/Պրեմիքս

 • Tetramisole HCL լուծվող փոշի 10%

  Tetramisole HCL լուծվող փոշի 10%

  Պարունակում է մեկ գրամի փոշի.
  Տետրամիզոլի հիդրոքլորիդ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Անջուր գլյուկոզա…………………………………………………………….. 1 գ

 • Doxycycline HCL լուծվող փոշի 50%

  Doxycycline HCL լուծվող փոշի 50%

  Պարունակում է մեկ գրամի փոշի.
  Դոքսիցիկլին հիդրոքլորիդ………………………………………… 100 մգ:
  Օժանդակ նյութեր և ………………………………………………………………… 1 գ.

 • Տիլոզին տարտրատ լուծվող փոշի 10%

  Տիլոզին տարտրատ լուծվող փոշի 10%

  Պարունակում է մեկ գրամի փոշի.
  Ամոքսիցիլինի տրիհիդրատ ……………………………………………………………………………….. 100 մգ.
  Օժանդակ նյութեր և ………………………………………………………………………………..1 գ.

 • Տիլմիկոզին լուծվող փոշի 10%

  Տիլմիկոզին լուծվող փոշի 10%

  Պարունակում է մեկ գրամի փոշի.
  Տիլմիկոզին …………………………………………………………..100 մգ.
  Անջուր գլյուկոզա և ……………………………………………………………..…..….1 գ.

 • Tylosin Tartrate և Doxycycline փոշի

  Tylosin Tartrate և Doxycycline փոշի

  Յուրաքանչյուր գմ պարունակում է
  Տիլոզին տարտրատ……………………………… 15%
  Դոքսիցիկլին ………………………………… 10%

 • Կոլիստին սուլֆատ լուծվող փոշի 10%

  Կոլիստին սուլֆատ լուծվող փոշի 10%

  Պարունակում է մեկ գրամի փոշի.
  Կոլիստին սուլֆատ…………………………………………..3000000 IU.
  Օժանդակ նյութեր և ……………………………………………… 1 գ.

 • Լևամիզոլ HCL լուծվող փոշի 10%

  Լևամիզոլ HCL լուծվող փոշի 10%

  Պարունակում է մեկ գրամի փոշի.
  Լևամիզոլի հիդրոքլորիդ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Փոխադրողի գովազդը…………………………………………………………………………….1 գ.

 • Oxytetracycline HCL լուծվող փոշի 10%

  Oxytetracycline HCL լուծվող փոշի 10%

  Պարունակում է մեկ գրամի փոշի.
  Օքսիտետրացիկլինի հիդրոքլորիդ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Օժանդակ բաղադրիչները ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Ciprofloxacin HCL լուծվող փոշի 50%

  Ciprofloxacin HCL լուծվող փոշի 50%

  Պարունակում է մեկ գրամի փոշի.
  Ցիպրոֆլոքսասին հիդրոքլորիդ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Օժանդակ բաղադրիչները ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Նեոմիցին սուլֆատ լուծվող փոշի 20%

  Նեոմիցին սուլֆատ լուծվող փոշի 20%

  Պարունակում է մեկ գրամի փոշի.
  Նեոմիցին սուլֆատ…………………………………………………………….200 մգ.
  Օժանդակ նյութեր և …………………………………………………………… 1 գ.

 • Տիլմիկոսին Ֆոսֆատ Պրեմիքս 20%

  Տիլմիկոսին Ֆոսֆատ Պրեմիքս 20%

  Յուրաքանչյուր գ պարունակում է.
  Թիլմիկոզին ֆոսֆատ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Օժանդակ նյութեր…………………………………………………………………………..1 գ

 • Էրիտրոմիցին թիոցիանատ լուծելի փոշի

  Էրիտրոմիցին թիոցիանատ լուծելի փոշի

  Յուրաքանչյուր գ պարունակում է.
  Էրիտրոմիցին թիոցիանատ ………………………………… 50 մգ